O nás

Založenie

Naša pobočka bola založená na pomoc pacientom trpiacimi reumatickými chorobami, v januári 1992 z iniciatívy LPRS Piešťany a s veľkou organizačnou podporou MUDr. Rovderovej. Vznikli sme ako prvá miestna pobočka na Slovensku.

Prvou predsedníčkou miestnej pobočky sa stala p. Alena Liptajová, od roku 1999 túto funkciu zastával Ing. Karol Takáč až do roku 2004 kedy sa svojej funkcie vzdal zo zdravotných dôvodov. Pol roka našu pobočku viedla poverená predsedníčka p. Liptajová a po nej bola zvolená za predsedníčku p.Galková.

Aktivity

Hneď od začiatku nášho vzniku sme boli veľmi aktívny a v júni 1992 sme boli nápomocní pri organizovaní medzinárodného kongresu reumatalógov v Dolnom Smokovci Tatrách.

Činnosť našej pobočky v začiatkoch bola úzko spätá s činnosťou LPRS v Piešťanoch, keďže mala možnosť čerpania grantov a organizovala pre našich členov rekondičné pobyty. V organizovaní rekondičných pobytov sa striedali všetky pobočky a naša pobočka v tom čase zorganizovala rekondičný pobyt v Tatrách v hoteli Belavue pre tri miestne pobočky v Poprade, Bardejove a Vranove nad Topľou.

Pre nedostatok finančných prostriedkov bola neskôr táto činnosť utlmovaná a orientovali sme sa viac na osvetovú a prednáškovú činnosť. Získané finančné prostriedky boli použité na zakupovanie vitamínových prípravkov a prostredníctvom MUDr. Rovderovej boli rozdelené členom miestnej pobočky. Zakupovanie vitamínov je už niekoľkoročnou tradíciou a podľa možností sa rozdelovanie medzi členov pobočky zabezpečuje najmenej raz ročne.

Od roku 2006 sa aktivity rozšírili o možnosť návštevy termálneho kúpaliska AquaCity v Poprade ako aj termálneho kúpaliska Vrbov a vaňových kúpeľov v Gánovciach. Bolo to možné hlavne vďaka registrácii ako príjemcu 2 % z daní fyzických a právnických osôb. Zakúpené permanentky sú podobne ako vitamínové prípravky rozdeľované medzi členov našej pobočky .

Medzi aktivity, ktoré nie sú vyhradené len pre členov LPRS patria napríklad aj organizované výlety do blízkeho okolia ako je návšteva Slovenského raja, historického centra Levoče a Spišského hradu ako aj účasť na poľovníckom plese v Spišskej Teplici. Aj keď si tieto výlety hradil každý z vlastného vrecka, boli pre nášu pobočku prínosom. Počas týchto výletov sme mali možnosť „nečlenom“ priblížiť život, problémy a potreby reumatikov a aj vďaka tomu sa nám darí získať viac finančných prostriedkov hlavne z 2 % z daní.

Naše úspechy

Veľmi aktívnou na kultúrnom poli je naša členka p. Mgr. Mária Sýkorová, ktorá sa pravidelne a veľmi úspešne zúčastňuje Abylimpiád. O jej úspechoch svedčí aj fakt, že dostala pozvanie na Abylimpiádu do Japonska. Žiaľ tejto sa nemohla zúčastniť, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Naše plány a ciele

Jeden z našich cielov sa práve stáva realitou vytvorením tejto stránky, kde by sme Vás chceli priebežne informovať o našej činnosti, aktuálnom dianí v našej organizácii a podávať rôzne informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať. Tiež sa tešíme na vaše podnety, návrhy a otázky, ktoré nám môžete zasielať na adresu: lprsr.poprad@gmail.com

Medzi naše hlavné plány patrí aj naďaľej zabezpečovať vitamínové prípravky a permanentky na termálne kúpalisko. Podľa možností, by sme tieto aktivity chceli rozšíriť o rehabilitačné cvičenia (kalanetika), vstupy do soľnej jaskyne a príspevky na pobyty v kúpeľoch.