Aktuality/Oznamy

          P O Z V Á N K A

Výbor LPRe- SR  Miestna pobočka Poprad pozýva všetkých svojich členov a sympatizantov na krátke stretnutie, ktoré sa uskutoční 

24.02.2021 o 14:00 na parkovisku polikliniky ADUS v Poprade. Prosíme o dodržanie všetkých protipandemických opatrení.

 

 

              O Z N A M

Výbor Ligy proti reumatizmu na Slovensku Miestna pobočka Poprad (LPRe – MP Poprad),

s ľútosťou oznamuje, že prednáškové popoludnie „Lekári bez bielych plášťov“ dňa 08.10.2020 o 14.00 hod. je zrušené.

Prednášky budú uverejnené na

www.moja reuma.sk kde môžete aj klásť otázky, na ktoré vám bude odpovedané

 

 

          P O Z V Á N K A

Výbor Ligy proti reumatizmu na Slovensku Miestna pobočka Poprad (LPRe – MP Poprad), pozýva všetkých svojich členov a sympatizantov na prednáškové popoludnie „Lekári bez bielych plášťov“, ktoré sa uskutoční pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu, vo štvrtok 08.10.2020 o 14:00 v kaviarni polikliniky   Adus  v Poprade

                        O Z N A M

C

že tradičné posedenie pri guľáši sme museli tohto

roku zrušiť, so zdravotných dôvodov .

Zároveň oznamujeme naším členom, ktorí nestihli

využiť poukážky na termálne kúpalisko vo Vrbove,

že tieto (podľa webovej stránky kúpaliska) platia

do konca roku 2020.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 

2%   Z dane  fyzických osôb

V prílohe „na stiahnutie“ nájdu záujemcovia o venovanie 2% z dane našej Miestnej pobočke Ligy proti reumatizmu potrebné formuláre: potvrdenie o zaplatení dane za rok 2019vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane za rok 2019

Prihláška do LPReSR

V prílohe „na stiahnutie“ nájdete prihlášku_LPReSR_Prihlášku v elektronickej forme

nájdete na www.mojareuma.sk v rubrike „členstvo“