Aktuality/Oznamy

                        P O Z V Á N K A

Liga proti reumatizmu na Slovensku MP Poprad, pozýva svojich členov na tradičné posedenie pri guláši, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 17. júna 2021 o 13:00 v Spišskej Teplici v altánku za bytovkou Podhrádok 458/12

          

                    

 

2%   Z dane  fyzických osôb

V prílohe „na stiahnutie“ nájdu záujemcovia o venovanie 2% z dane našej Miestnej pobočke Ligy proti reumatizmu potrebné formuláre: potvrdenie o zaplatení dane za rok 2019vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane za rok 2019

Prihláška do LPReSR

V prílohe „na stiahnutie“ nájdete prihlášku_LPReSR_Prihlášku v elektronickej forme

nájdete na www.mojareuma.sk v rubrike „členstvo“