Aktuality/Oznamy

POZVÁNKA

Výbor Ligy proti reumatizmu na Slovensku Miestna pobočka Poprad (LPRe – MP Poprad), pozýva všetkých svojich členov na posedenie pri guláši, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 06. 06. 2019 o 13:00 hod. v Spišskej Teplici, Podhrádok 458 (altánok za bytovkou).

POZVÁNKA

LIGA PROTI REUMATIZMU NA SLOVENSKU Miestna pobočka Poprad

Vás pozýva na riadnu členskú schôdzu,

ktorá sa bude konať dňa 6. februárara 2019 o 14:30 v Dudo Café (poliklinika ADUS) Mnoheľova 2, 058 01 Poprad

2%   Z dane  fyzických osôb

V prílohe „na stiahnutie“ nájdu záujemcovia o venovanie 2% z dane našej Miestnej pobočke Ligy proti reumatizmu potrebné formuláre: potvrdenie o zaplatení dane za rok 2018 vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane za rok 2018,

Prihláška do LPReSR

V prílohe „na stiahnutie“ nájdete prihlášku_LPReSR_ do LPRe, iné formuláre a dokumenty z činnosti našej MP.

POZVÁNKA

LIGA PROTI REUMATIZMU NA SLOVENSKU za podpory UCB s.r.o.

Vás pozývajú na edukačné podujatie pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu 2018
Prednáškové popoludnie v Poprade, ktoré sa bude konať dňa 16. októbra 2018 o 14:00 v Dudo Café (poliklinika ADUS) Mnoheľova 2, 058 01 Poprad

Program:
14.00 — 14.10 Úvod a privítanie
14.10 — 14.30 „Reumatoidná artritída“
MUDr. Zuzana Čižmáriková
Reumatologická ambulancia, Poprad
14.30 — 14.50 „Biologická liečba — nová nádej“
MUDr. Daniela Tkáčová
Reumatologická ambulancia, Poprad
14.50 — 15.10 „Edukácia pacientov s reumatickým ochorením“
Albína Benkeová
Centrum pre indikáciu a aplikáciu biologickej liečby v reumatológii, Košice
15.10 — 15.40 „Ako pomáha Liga proti reumatizmu na Slovensku“
Mgr. Libuša Dobrovodská, LPRe SR
15.40 — 16.00 Diskusia

POZVÁNKA

Výbor Ligy proti reumatizmu na Slovensku Miestna pobočka Poprad (LPRe – MP Poprad), pozýva všetkých svojich členov na posedenie pri guláši, ktoré sa uskutoční v piatok 08. 06. 2018 o 13:00 hod. v Spišskej Teplici, Podhrádok 458 (altánok za bytovkou).

2%   Z dane  fyzických osôb

V prílohe „na stiahnutie“ nájdu záujemcovia o venovanie 2% z dane našej Miestnej pobočke Ligy proti reumatizmu potrebné formuláre: potvrdenie o zaplatení dane za rok 2017 vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane za rok 2017,

Prihláška do LPReSR

V prílohe „na stiahnutie“ nájdete prihlášku_LPReSR_2017 do LPRe, iné formuláre a dokumenty z činnosti našej MP.