Na stiahnutie

Potvrdenie-2018-editovateľné

Vyhlásenie-2019-DP-2018-editovateľné.

Prihláška_LPReSR_2017_elektr.linkaVyhlásenie-2018-DP-2017-editovateľné

Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov-2017

vyhlásenie 2% rok 2017

Prihláška_LPReSR_2017_elektr.linka

potvrdenie_o_zaplateni_dane_2016

vyhlasenie 2% rok2016

aktualizovaná_Prihláška_LPReSR_2016_-PP

Prihláška LPRe SR 2015 PP

2015-vyhlásenie 2 percentá z dane

Potvrdenie o zaplateni dane za rok 2015

Plán práce LPRe MP Poprad na rok 2015

Vyhodnotenie činnosti LPRe MP Poprad za rok 2014

Plán práce LPRe- MP Poprad za rok 2014

Vyhodnotenie plánu prácei za rok 2013

Plán práce LPRe- MP Poprad za rok 2013

Vyhodnotenie plánu práce LPRe-MP Poprad za rok 2012

Plán práce Miestnej Pobočky na rok 2012

Plán práce Miestnej Pobočky na rok 2011

Správa o činosti miestnej pobočky za rok 2011

Správa o činosti miestnej pobočky za rok 2010

Správa o činosti miestnej pobočky za rok 2009

Výročná správa Celoslovenskej Ligy proti reumatizmu za rok 2009

Členské príspevky v eurách

Charta pracovných príležitostí

Kompenzačné príspevky od 1.1.2009-prehľad

Návod na výpočet peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov zdravotného postihnutia

O sociálnej rehabilitácii Ing. Filipová 2009

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Predbežná správa z konferencie EULAR 2009

Tlačová správa bariéry 2009

Vzor lekárskeho nálezu na účely konania vo veciach kompenzácií sociálnych dôsledkov zdravotného postihnutia, preukazu a parkovacieho preukazu

Zápisnica z plenárneho zasadnutia zo dňa 27.5.2010

Zvýšenie opakovaných peňažných príspevkov od 1.7.2009

Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu sociálnych dôsledkov zdravotného postihnutia