Kontakty

Miestna pobočka – Ligy proti reumatizmu na Slovensku, Poprad

Ludvíka Svobodu 2604/45
058 01 Poprad
e-mail: info@reumatikpoprad.sk
lprsr.poprad@gmail.com
IČO: 318221420003

Bankové spojenie: IBAN  SK5309000000000093284822

 

Kontaktná osoba:

Mária Galková
L. Svobodu 2604/45
05801 Poprad